Maklumat Pelayanan

Dengan ini menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Puskesmas Ngaglik I